ประกาศคนหาย : อัลไซเมอร์

จำนวนทั้งหมด : 115 คน
ทองหล่อ แสงจันทร์
(อายุขณะที่หาย 64 ปี)
บุญมี กันหาลา
(อายุขณะที่หาย 76 ปี)
ประครอง แก้ววงษา
(อายุขณะที่หาย 49 ปี)
สอ นาวงษ์
(อายุขณะที่หาย 66 ปี)
ประพันธ์ แซ่เบ้
(อายุขณะที่หาย 82 ปี)
ทองดำ แสงพรมมา
(อายุขณะที่หาย 72 ปี)
แก้ว เคียนตะคุ
(อายุขณะที่หาย 75 ปี)
อุทัย ประทุมโม
(อายุขณะที่หาย 53 ปี)
แปะเก รักษากานน
(อายุขณะที่หาย 54 ปี)
กิ้มเซี้ยน เกื้อสกุล
(อายุขณะที่หาย 85 ปี)
สมชาย วงศ์สุวรรณ์
(อายุขณะที่หาย 69 ปี)
โรเชน จามาล (Roshan Jamal) บินติ อับดุล ชูเคอร์(Binti Ab)
(อายุขณะที่หาย 72 ปี)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next