โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับผู้ป่วยชื่อนายโชติ  สวัสดี อายุประมาณ  57 ปี ป่วยด้วยโรคเลือดออกในสมอง โดยมีมูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่ง รพ.จุฬาฯ  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 พบผู้ป่วยนอนหมดสติ เรียกแล้วไม่รู้สึกตัว ซึม ไม่พบเอกสารประจำตัวประชาชน ขณะนี้ผู้ป่วยรูสึกตัวแล้วแต่ยังพูดไม่เข้าใจ และมีอาการอ่อนแรงทางด้านซีกซ้าย
           ฉะนั้น หากผู้ใดสงสัยว่าเป็นญาติของผู้ป่วยกรุณาติดต่อฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์  02-256-4410 , 02-256-4411  หรือแจ้งผ่านศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา โทรศัพท์
02-973-2236 ถึง 7  ต่อ 104 E-mail : info@backtohome.org 

 

 

 


 


อ่าน 1 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นายพงษ์ศักดิ์ เกตุดาว
 นายนพดล วิมลชีพ
 นายสวัสดิ์ พรมนอก
 นายโชติ สวัสดี
 ผู้ป่วยชายไม่ทราบชื่อ