สถิติการรับแจ้งผู้สูญหาย
เลือกปีที่จะแสดง

สถิติผู้สูญหายในปี พ.ศ. 2561
จำนวนผู้สูญหายทั้งหมด :   750 คน
เพศชาย :   436 คน
เพศหญิง :   314 คน
ไม่ระบุเพศ :   0 คนสถิติผู้สูญหายทั้งหมด
จำนวนผู้สูญหายทั้งหมด :   750 คน
เพศชาย :   436 คน
เพศหญิง :   314 คน
ไม่ระบุเพศ :   0 คน