สถิติการรับแจ้งผู้สูญหาย
เลือกปีที่จะแสดง

สถิติผู้สูญหายในปี พ.ศ. 2564
จำนวนผู้สูญหายทั้งหมด :   798 คน
เพศชาย :   545 คน
เพศหญิง :   253 คน
ไม่ระบุเพศ :   0 คนสถิติผู้สูญหายทั้งหมด
จำนวนผู้สูญหายทั้งหมด :   798 คน
เพศชาย :   545 คน
เพศหญิง :   253 คน
ไม่ระบุเพศ :   0 คน