สถิติการรับแจ้งผู้สูญหาย
เลือกปีที่จะแสดง

สถิติผู้สูญหายในปี พ.ศ. 2562
จำนวนผู้สูญหายทั้งหมด :   34 คน
เพศชาย :   26 คน
เพศหญิง :   8 คน
ไม่ระบุเพศ :   0 คนสถิติผู้สูญหายทั้งหมด
จำนวนผู้สูญหายทั้งหมด :   34 คน
เพศชาย :   26 คน
เพศหญิง :   8 คน
ไม่ระบุเพศ :   0 คน