ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา

 ประกาศคนหาย : อัลไซเมอร์

จำนวนทั้งหมด : 120 คน
สำรี บัวทรัพย์
(อายุขณะที่หาย 75 ปี)
โรเชน จามาล (Roshan Jamal) บินติ อับดุล ชูเคอร์(Binti Ab)
(อายุขณะที่หาย 72 ปี)
บุญ ศรีหารักษา
(อายุขณะที่หาย 87 ปี)
คินยา (Mr.Kinya) นากามูระ (Nakamura)
(อายุขณะที่หาย 82 ปี)
ละมุด เนียมเสวก
(อายุขณะที่หาย 55 ปี)
นิตย์ สีหจักร์
(อายุขณะที่หาย 99 ปี)
สมหวัง ชุนรัมย์
(อายุขณะที่หาย 86 ปี)
ประพันธ์ บุญฤทธิ์
(อายุขณะที่หาย 48 ปี)
แช่ม บุญจันทร์
(อายุขณะที่หาย 81 ปี)
ชู แสงแดด
(อายุขณะที่หาย 92 ปี)
ผ่อน ใจบุญ
(อายุขณะที่หาย 85 ปี)
วงษ์ แสนใจธรรม
(อายุขณะที่หาย 76 ปี)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next