ประกาศคนหาย : เด็กหาย

จำนวนทั้งหมด : 37 คน
แพรวรุ่ง หวานอารมณ์
(อายุขณะที่หาย 16 ปี)
ธวัชชัย สมศิลป์
(อายุขณะที่หาย 18 ปี)
ยาซา (Yarzar) -
(อายุขณะที่หาย 17 ปี)
คายรูนิซา มาทา
(อายุขณะที่หาย 14 ปี)
ศุภัชสรา กล่อมรอด
(อายุขณะที่หาย 14 ปี)
จักรกฤษ พ้นเคราะห์
(อายุขณะที่หาย 17 ปี)
ชุมพร หงมา
(อายุขณะที่หาย 13 ปี)
Sik Mon
(อายุขณะที่หาย 17 ปี)
ฟู ซง ฟาน
(อายุขณะที่หาย 6 ปี)
รุชรวี ศิริลักษณ์
(อายุขณะที่หาย 5-7 ปี)
อนุศักดิ์ ปัจฉิมมา
(อายุขณะที่หาย 17 ปี)
เทวินทร์ แสงสุข
(อายุขณะที่หาย 15 ปี)
1 2 3 4 Next