นายพงษ์ศักดิ์  เกตุดาว  อายุ  59  ปี ผู้ป่วยหอบเหนื่อย หมดสติ หยุดหายใจบนรถแท็กซี่ ระหว่างนำส่ง รพ.เซนต์หลุย  ถนนสาทร  เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์  2554  เวลา 20.30  น. อาการขณะนี้  ลืมตาหายใจเอง  (เจาะคอเพื่อช่วยหายใจและดูดเสมหะ) ไม่ตอบสนองการกระตุ้นใดๆ อาการคงที่   ผู้ใดสงสัยว่าเป็นญาติกรุณาติดต่อ คุณกรรณิกา  เลิศกิจคุณานนท์
หัวหน้าศูนย์ประสานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย  โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
โทร. 0-2675-5000 ต่อ 10196, 10197  เวลาทำการ: ทุกวัน 08.00 17.00 น. นอกเวลา กด 0 เพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์  หรือ ศูนย์ข้อมูลคนหายฯ มูลนิธิกระจกเงา  02-973-2236 ถึง 7  ต่อ 104


อ่าน 1 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นายพงษ์ศักดิ์ เกตุดาว
 นายนพดล วิมลชีพ
 นายสวัสดิ์ พรมนอก
 นายโชติ สวัสดี
 ผู้ป่วยชายไม่ทราบชื่อ