ผู้ป่วย นายนพดล วิมลชีพ อายุ 47 ปี เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งนำส่งโรงพยาบาลราชวิถี   เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553   ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในห้องICU ไม่สามารถสื่อสารได้ ไม่พบเอกสารระบุตัวบุคคลใดๆ  ผู้ใดสงสัยว่าเป็นญาติกรุณาติดต่อ คุณวันทนีย์ นวลละออง นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลราชวิถี 02-3548081 หรือ ศูนย์ข้อมูลคนหายฯ มูลนิธิกระจกเงา  02-973-2236 ถึง 7  ต่อ 104


อ่าน 1 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นายพงษ์ศักดิ์ เกตุดาว
 นายนพดล วิมลชีพ
 นายสวัสดิ์ พรมนอก
 นายโชติ สวัสดี
 ผู้ป่วยชายไม่ทราบชื่อ