นายสวัสดิ์ พรมนอก อายุ 52 ปี  ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน  เลขที่ 555   ถ.เบญจรงค์   ต.ในเมือง    อ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา(ประสานติดตามแล้วเป็นบ้านที่ผู้ป่วยเคยเช่าและขออาศัยเข้าทะเบียนบ้านเจ้าของบ้าน) ผู้ป่วยถูกทำร้ายร่างกาย ร่วมกตัญญูนำส่งโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ขณะนี้เสียชีวิตแล้วยังไม่มีญาติมาติดต่อรับศพ
ผู้ใดสงสัยว่าเป็นญาติกรุณาติดต่อ คุณวันทนีย์ นวลละออง นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลราชวิถี 023548081  หรือ   หรือแจ้งผ่านศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา    โทร.
02-973-2236 ถึง 7  ต่อ 104      E-mail : info@backtohome.org 


อ่าน 1 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นายพงษ์ศักดิ์ เกตุดาว
 นายนพดล วิมลชีพ
 นายสวัสดิ์ พรมนอก
 นายโชติ สวัสดี
 ผู้ป่วยชายไม่ทราบชื่อ