ผู้ป่วยชายไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 30 ปี มีรูปร่างสมส่วน ผิวดำแดง  ไม่สวมเสื้อ  มีรอยสักรูปเรือใบ  และมีรอยสักอักษรภาษาอังกฤษ " KING  OF  SHIP " ที่ต้นแขนขวา  รอยสักรูปหัวกะโหลก 3 ชั้น บริเวณด้านล่างต้นแขนขวา  นำส่งโดยศูนย์เอราวัณ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 

        หากผู้ใดสงสัยว่าเป็นญาติของผู้ป่วย กรุณาติดต่อฝ่ายสวัสดิการสังคม  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โทรศัพท์ 02-256-4410 , 02-256-4411หรือแจ้งผ่านศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา โทรศัพท์ 02-973-2236 ถึง 7  ต่อ 104 E-mail : info@backtohome.org 


อ่าน 1 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นายพงษ์ศักดิ์ เกตุดาว
 นายนพดล วิมลชีพ
 นายสวัสดิ์ พรมนอก
 นายโชติ สวัสดี
 ผู้ป่วยชายไม่ทราบชื่อ