ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา

 ประกาศคนหาย : ทั้งหมด

จำนวนทั้งหมด : 277 คน
ยุพิณ อ่อนอก
(อายุขณะที่หาย 51 ปี)
รำไพ เอกศิริ
(อายุขณะที่หาย 66 ปี)
วชิรยากร พูลประเสริฐ
(อายุขณะที่หาย 43 ปี)
วราชัย วีระกุล
(อายุขณะที่หาย 48 ปี)
รังสรรค์ นาคจู
(อายุขณะที่หาย 55 ปี)
วิรัตน์ ปริญ
(อายุขณะที่หาย 37 ปี)
มณฑล เหล็กดี
(อายุขณะที่หาย 44 ปี)
อัมรัตน์ สาระบุญ
(อายุขณะที่หาย 43 ปี)
ธัญณภรณ์ น้ำเขียว
(อายุขณะที่หาย 30 ปี)
พิลม เมืองขวา
(อายุขณะที่หาย 46 ปี)
รวย มานิล
(อายุขณะที่หาย 64 ปี)
โสภา ผิวงาม
(อายุขณะที่หาย 55 ปี)