สถิติการรับแจ้งเคสคนหาย
เลือกปีที่จะแสดง

สถิติเคสปรึกษาในปี พ.ศ. 2564
จำนวนเคสปรึกษาทั้งหมด :   316 คน
เพศชาย :   185 คน
เพศหญิง :   131 คน
ไม่ระบุเพศ :   0 คนสถิติเคสปรึกษาทั้งหมด
จำนวนเคสปรึกษาทั้งหมด :   4209 คน
เพศชาย :   2268 คน
เพศหญิง :   1938 คน
ไม่ระบุเพศ :   3 คน