สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คู่มือแนะนำประชาชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม รวมลิงค์หน่วยงานในสังกัด รับแจ้งเรื่องร้องเรียน


กองปราบปราม

ประวัติกองปราบปราม โครงสร้างหน่วยงาน ทำเนียบผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ตำรวจ แสดงข้อมูลคนร้าย


ศูนย์ตรวจคนเข้าเมือง

ดูแลและตรวจตราคนเข้าเมือง ให้ข้อมูลการเดินทางสู่ประเทศไทย ขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร


กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นหน่วยงานขึ้นต่อสำนักงานส่งกำลังบำรุง ทำหน้าที่รับ-ส่งข่าวระหว่างส่วนกลาง กับกองบังคับการตำรวจ


กองบังคับการตำรวจจราจร

ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจราจร กฎหมายจราจรที่ควรทราบ เส้นทางลัด กฎระเบียบการจราจร


กองบังคับการตำรวจน้ำ

แนะนำกองบังคับการตำรวจน้ำ ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่และภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ที่ตั้ง


กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330โทรศัพท์/โทรสาร 02 - 251- 0476- 9


สำนักงานจเรตำรวจ

รับผิดชอบในการปราบปราม ผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับบาทวิถี และการเรียกรับผลประโยชน์จากการจอดรถ โดยผิดกฎหมาย


สำนักงานตำรวจสันติบาล

ประวัติสำนักงานตำรวจสันติบาล กิจกรรม โครงสร้างองค์กร การบริหาร งานบริการต่าง ๆ การตรวจสอบประวัติ


โครงการเครือข่ายยุติธรรม DSI Cyber Force

เพื่อขยายเครือข่ายสอดส่อง ป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต และสกัดกั้นภัยคุกคาม รวมทั้งอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์


กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บทะเบียนประวัติอาชญากร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


สถานีตำรวจไทย

รวบรวมรายชื่อสถานีตำรวจของแต่ละจังหวัด เว็บไซต์สถานีตำรวจทั่วประเทศ นำเสนอข่าวสาร เหตุการณ์บ้านเมือง