คู่มือติดตามหาพ่อแม่หรือญาติที่ขาดการติดต่อ และกรณีอื่นๆ

กรณีตามหาบิดา มารดา หรือญาติ ที่ขาดการติดต่อกันเป็นเวลานาน

             ปัญหาที่ครอบครัวคนหายพบเสมอในการติดตามหาพ่อแม่หรือญาติที่ขาดการติดต่อ และกรณีอื่นๆ อาทิเช่น ตามหาเพื่อน หรือแฟนนั้น คือ ไม่ทราบขั้นตอน หรือวิธีการดำเนินการติดตาม เป็นเหตุให้ไม่อาจติดตามหาบุคคลเหล่านั้น ได้ ซึ่งหากแบ่งประเภทและวิธีการดำเนินการติดตาม สามารถแบ่งออกมาได้ ดังนี้

วิธีการ

 • แจ้งความที่สถานีตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
 • ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้าน
 • ตรวจสอบประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคมหรือศาลาว่าการจังหวัดใกล้บ้าน
 • บุคคลที่สามารถดำเนินการได้

 • ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย
 • ผู้บุพการีได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
 • ผู้สืบสันดานได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
 • ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล ของผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถ
 • สามี ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย
 • เอกสารที่ต้องใช้

 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดำเนินการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ดำเนินการ
 • สำเนาใบแจ้งความ
 • เอกสารที่แสดงความเกี่ยวข้องกับคนหาย เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 • หมายเหตุ

 • ข้อแนะนำนี้ใช้ได้กับกรณีติดตามบิดา มารดา บุตร หรือญาติ ที่ขาดการติดต่อเป็นเวลานานหรือ บิดา มารดา ที่ไม่เคยพบเจอกันเลยตั้งแต่เกิด
 • กรณีอื่นๆ ตามหาคู่สมรส แฟน เพื่อน ฯลฯ
 • วิธีการ

 • แจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
 • ตรวจสอบการใช้เงินจากบัตร ATM ที่ธนาคารเจ้าของบัตรที่คนหายใช้
 • ติดต่อสอบถามญาติ เพื่อนสนิท หรือเจ้าหน้าที่บริษัทซึ่งคนหายทำงาน อยู่ก่อนที่จะหายตัวไป
 • ตรวจสอบอุบัติเหตุตามโรงพยาบาลหรือหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ อาทิเช่น ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ติดต่อได้ที่ มูลนิธิปอเต๊กตึ้ง 02-226-4444 มูลนิธิร่วมกตัญญู 02-751-0951-3